به سرگرمی
تبلیغ متنی

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

 • خانواده
 • سلامت
 • بازی ریاضی
 • اموزش اشپزی
 • اخبار
 • پیامک عاشقانه
 • راز نهفته در عدد ۱۳۸۸ را بیشتر بدانید

  مجموعه : بازی ریاضی

  به سرگرمی : پیرامون عدد ۱۳۸۸ مطالب جالبی میتوان بیان کرد.این عدد را می توان به ۱۵ روش به صورت حاصل جمع تعدادی عدد مربع  نوشت از جمله :۲۶۲+۲۶۲۲=۱۳۸۸

  ۳۰۲+۲۲۲۲=۱۳۸۸

  ۳۲۲+۱۸۲۲۲=۱۳۸۸

  ۳۳۲+۱۷۲۲۲=۱۳۸۸

  همچنین میتوان آن را به ۳ روش به صورت  جمع توان سوم تعدادی عدد مثبت نوشت از جمله:

  ۹۳۳۳۳۳۳۳=۱۳۸۸

  • جوش صورت را با روش های طبیعی رفع کنید
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه