به سرگرمی
تبلیغ متنی

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

تبلیغ لینک متنی شما

 • خانواده
 • سرگرمی
 • بازی ریاضی
 • اموزش اشپزی
 • دانلود آهنگ
 • تبلیغات
 • اعدد حاکم بر کل جهان را بیشتر بشناسید

  مجموعه : بازی ریاضی

  %image_alt%

   

  به سرگرمی : ۱ عدد کیهانی امگا نشان دهنده مقدار ماده ـ کهکشان ها، گازهای پراکنده و «ماده تاریک» ـ در جهان ماست. امگا اهمیت نسبی گرانش و انرژی انبساط در جهان را به ما ارائه می دهد جهانی که امگای آن بسیار بزرگ است، بایستی مدت ها پیش از این درهم فرورفته باشد، و در جهانی که امگای آن بسیار کوچک است، هیچ کهکشانی تشکیل نمی شود. تئوری تورم انفجار بزرگ می گوید، امگا باید یک باشد؛ هر چند اخترشناسان درصددند مقدار دقیق آن را اندازه بگیرند.

  ۲ اپسیلون بیانگر آن است که هسته های اتمی با چه شدتی به یکدیگر متصل شده اند و چگونه تمامی اتم های موجود در زمین شکل گرفته اند. مقدار اپسیلون انرژی ساطع شده از خورشید را کنترل می کند و از آن حساس تر اینکه، چگونه ستارگان، هیدروژن را به تمامی اتم های جدول تناوبی تبدیل می کنند، به دلیل فرآیندهایی که در ستارگان روی می دهد، کربن و اکسیژن عناصر مهمی محسوب می شوند ولی طلا و اورانیوم کمیاب هستند. اگر مقدار اپسیلون ۰۰۶/ یا ۰۰۸/ بود ما وجود نداشتیم. عدد کیهانی e تولید عناصری را که باعث ایجاد حیات می شوند ـ کربن، اکسیژن، آهن و… یا سایر انواع که باعث ایجاد جهانی عقیم می شود را کنترل می کند.
  ۳ اولین عدد مهم تعداد ابعاد فضا است. ما در جهانی سه بعدی زندگی می کنیم. اگر D برابر دو یا چهار بود امکان تشکیل حیات وجود نداشت. البته زمان را می توان بعد چهارم فرض کرد، اما باید در نظر داشت بعد چهارم از لحاظ ماهیت با سایر ابعاد تفاوت اساسی دارد چرا که این بعد همانند تیری رو به جلو است، ما فقط می توانیم به سوی آینده حرکت کنیم.
  ۴ چرا جهان پیرامون این چنین وسیع است که در طبیعت عدد مهم و بسیار بزرگی وجود دارد. N نشان دهنده نسبت میان نیروی الکتریکی است که اتم ها را کنار یکدیگر نگاه می دارد و نیروی گرانشی میان آنهاست. اگر این عدد فقط چند صفر کمتر می داشت، فقط جهان های مینیاتوری کوچک و با طول عمر کم می توانست به وجود آید. هیچ موجود بزرگ تر از حشره نمی توانست به وجود آید و زمان کافی برای آنکه حیات هوشمند به تکامل برسد در اختیار نبود.
  ۵ هسته اولیه تمام ساختارهای کیهانی ـ ستاره ها، کهکشان ها و خوشه های کهکشانی ـ در انفجار بزرگ اولیه تثبیت شده است. ساختار یا ماهیت جهان به عدد Q که نسبت دو انرژی بنیادین است، بستگی دارد. اگر Q کمی کوچک تر از این عدد بود جهان بدون ساختار بود و اگر Q کمی بزرگ تر بود، جهان جایی بسیار عجیب و غریب به نظر می رسید، چرا که تحت سیطره سیاهچاله ها قرار داشت.
  ۶ اندازه گیری عدد لاندا در بین این شش عدد، مهم ترین خبر علمی سال ۱۹۹۸ بود، اگرچه مقدار دقیق آن هنوز هم در پرده ابهام قرار دارد. یک نیروی جدید نامشخص ـ نیروی «ضدگرانش» کیهانی ـ میزان انبساط جهان را کنترل می کند.
  خوشبختانه عدد لاندا بسیار کوچک است. در غیر این صورت در اثر این نیرو از تشکیل ستارگان و کهکشان ها ممانعت به عمل می آید و تکامل کیهانی حتی پیش از آنکه بتواند آغاز شود، سرکوب می شد
  اعداد روندا(Rhonda)
  تعریف:عدد طبیعی n یک عدد روندا در مبنای B (عدد طبیعی) نامیده می‌شود اگر حاصل‌ضرب ارقام n در مبنای Bمساوی B برابر مجموع عوامل اول n باشد.نتیجه ی فوری از تعریف این است که اگر n در مبنای B روندا باشد،تمامی ارقام n در مبنای B غیر صفرند.
  مثال: ۲۵۶۶۲ یک عدد روندا در مبنای ۱۰ است،نمایش آن به صورت حاصل ضرب عوامل اول چنین است:
  ۴۷ × ۱۳ × ۷ × ۳ × ۲ = ۲۵۶۶۲
  و هم چنین داریم:
  (۴۷+۱۳+۷+۳+۲)×۱۰ = ۲×۶×۶×۵×۲٫
  چند عدد روندای دیگر در مبنای ۱۰ عبارت هستند از:
  ۵۸۲۴ و ۵۶۶۴ و ۵۴۳۹ و ۵۲۶۵ و ۴۷۵۲ و ۲۸۳۵ و ۱۵۶۸
  نکته:برای مبناهایی که عدد اول هستند،عدد روندایی وجود ندارد،چرا که برای عدد اول دلخواه p،p هیچ حاصل ضربی از اعداد طبیعی کوچک تر از خود را عاد نمی کند.
  در جدول زیر چند عدد روندا در مبناهای ذکر شده را آورده ایم:

  %image_alt%

  عدد ۵۶۰ کوچک ترین عدد روندا است که در مبنای ۱۲ روندا می‌باشد(توجه کنید که ارقام ۵۶۰ در مبنای ۱۲ عبارت هستند از:۸و۱۰و۳)؛اعدادی طبیعی وجود دارند که برای بیش از یک مبنا،روندا هستند. مثلاً عدد ۱۰۰۰ کوچک ترین این اعداد است که برای مبناهای ۱۶ و ۳۶ روندا است.

  • آیا خوردن مکمل زینک در دوران سرماخوردگی مفید است؟
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه